Yukarı Git

LANDFORCE Gübreleme - BASIN BULTENI

 LANDFORCE Gübreleme - BASIN BULTENI

BASIN BÜLTENİ                                                                                       8 KASIM 2013

LANDFORCE Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kır:

“Tarımda verimlilik artışı doğru gübrelemeye bağlı”

Tarım Makineleri sektörünün uluslararası Türk markası LANDFORCE Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kır, “Tarımda verimliliği artırmak, kullanılacak gübrelerden en iyi şekilde yararlanmak için uygulanacak gübrenin sadece çeşidini ve miktarını bilmek yeterli değildir. Gübrelerin toprağa uygulanma zamanına ve şekline de çok dikkat edilmesi gerekir. Gübrelemede önemli olan gübreyi bitkinin genetik yapısına ve dış faktörlere uygun olarak uygulayıp verim ve kaliteyi yükseltmektir” dedi. 

LANDFORCE Yönetim Kurulu Başkanı Kır, içinde bulunduğumuz ekim döneminde gübreleme yaparken dikkat etmeleri gereken konular hakkında Türk çiftçisine tavsiyelerde bulundu. 

Üretimin ve gelirin artırılabilmesinin verimliliğin artmasına bağlı olduğunu, verimliliğin artırılmasında ise en etkili yollardan birinin doğru gübreleme olduğunu söyleyen Cevat Kır, “Gübreleme zamanının seçiminde önemli olan, bitkinin ihtiyacı olduğu dönemde ona gerekli ortamı ve besin maddesini sağlamaktır. Bu nedenle bazı bölgelerde yetiştirilen belli bitkiler için verilmesi gereken gübre miktarı bir defada verilirken bazı bölgelerde bölünerek birkaç defada verilebilmektedir. Gübrenin çok erken veya çok geç verilmesi halinde gübreden beklenen yarar büyük oranda azalır. Genel olarak gübrelerin uygulama zamanı; iklim koşulları, toprak koşulları, bitki türü, kullanılacak gübre çeşidine göre değişmektedir” dedi.

Organik gübrelerin bahar aylarında toprağa uygulanmasının daha etkili olduğunu belirten Kır, “Organik gübrelerin uygulanma zamanını gübrenin uygulanacağı toprağın bünyesi ile gübrenin uygulanacağı bölgenin iklim şartları belirler. Buna göre çiftlik gübrelerinin en ideal uygulanma mevsimlerinin ilkbahar ve sonbahar olduğunu söyleyebiliriz. Burada uygulamanın ilkbaharda mı yoksa sonbaharda mı yapılacağına iklim ve toprak faktörleri göz önünde bulundurularak karar verilir. Tarlaya uygulanan organik gübre pulluk ile gömülerek, gübrenin değerinden meydana gelecek kayıpların da önüne geçilir” dedi.

Kır, “Kimyasal gübrelerde ise besin elementleri bitkinin alımına hazır durumdadır. Bu nedenle ekim veya dikim sırasında uygulanmalıdır. Bu gübrelerin uygulanma zamanı ise verilecek bitkinin besin elementlerine göre değişiklik gösterir. Fosforlu ve potasyumlu gübrelerin ekimden önce veya ekim sırasında verilmesi gerekirken, Azotlu gübreler ise mutlaka bir kaç defada bölünerek uygulanmalıdır. Yarısı ekimle birlikte veya ekimden hemen sonra, diğer yarısı ise bitkinin gelişme döneminde verilmelidir. Yağışlı bölgelerde veya kumlu topraklarda uygulanacak olan Azotlu gübreler daha çok parçaya bölünerek uygulanabilir. Bu uygulama şekli ile gübreden meydana gelecek kayıplar da an az seviyede tutulabilir” diye konuştu. 

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen % 100 yerli malı olan LANDFORCE katı ve sıvı gübre dağıtma makineleri ve gübre serpme makinesi hakkında da bilgi veren Kır, “Gübre serpme makinemiz sayesinde tarlaya homojen bir şekilde dağıtılan gübre verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca temizliği ve bakımı kolay olduğu için çiftçilerimiz gübre serpme makinesini çok daha uzun süre kullanabiliyor. Katı ve sıvı gübre dağıtma makinelerimiz ise çiftlik gübresinin tarlada değerlendirilmesini ve kimyasaldan uzak bir şekilde tarlanın gübrelenmesini sağlıyor” dedi.