Yukarı Git

Landforce-AB IPARD BB-

 Landforce-AB IPARD BB-

BASIN BÜLTENİ                                                                                              

“IPARD Türk tarımını şahlandırabilir” diyen LANDFORCE Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kır:

AB, 875 milyon EURO hibede bulunmak için Türk çiftçisinden proje bekliyor

LANDFORCE Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Kır, “Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Fonu (IPARD), Türkiye’de hayvancılık ve tarımının endüstüstriyelleşmesi için gereksinin duyulan mali kaynağı sunmaya hazır. Bu fon sayesinde özellikle küçük işletmeler, kurumsallaşma ve büyümek için ihtiyaç duyacakları fonlamayı maliyetsiz sağlayabilir. Bu nedenle tarım ve hayvancılık sektörelerindeki işletmeler ile ilgili kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti sunan kurumların özel çalışma ve projeler geliştirmesi şart. Çünkü, AB yaklaşık 875 milyon EURO destek sunmak için Türkiye’deki besici ve çiftçilerden proje bekliyor” dedi.

IPARD desteklerinin üç öncelik eksenine göre verildiğine dikkat çeken tarım ve hayvacılık makineleri sektörünün ülkemizdeki öncü markası LandForce Yönetim Kurulu Başkanı Kır, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin geçtiğimiz ay 12. kez başvuru ilanına çıktı” diye konuştu.

“Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili” diye Cevat Kır, Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamakta. Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları ile aşamada, ‘Ortak Tarım Politikası’ ve ‘Gıda Güvenliği’, ‘Veterinerlik’ ve ‘Bitki Sağlığı’ ile ilgili alanlara ilişkin AB standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katkı sağlanması, ikinci aşamada, Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı sağlanması ve üçüncü aşamada da kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmasına yönelik üç ana eksende gelen projelere verilecek” dedi.

875 milyon EURO hibe sahiplerini bekliyor

LandForce Yönetim Kurulu Başkanı Kır, “AB IPARD kapsamında Türkiye’ye tahsis ettiği 875 milyon EURO’luk hibe fonunu kullandıracak.  Özellikle süt ve et üreten işletmeler yatırımları için yüzde 50-65, et ve et ürünleri, meyve, sebze, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile kesme çiçekçilik, arıcılık, tıbbi aromatik bitkiler, yerel ürünler ve el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı ile ilgili yatırımlar da yüzde 50 hibe desteği sağlayabilir” diye konuştu.

“Projeni sun, hibeyi kap”

875 milyon EURO yani yaklaşık 2,6 milyar TL’lik hibe fonunun Türkiye’de hayvancılık ve tarım sektörleri için bir can suyu niteliğinde olduğuna dikkati çeken Cevat Kır, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk çiftçisine her yıl yaklaşık 3,6 milyar TL’lik bir destek sağlıyor. Ayağı yere basan doğru ve akılcı projeler sunulursa AB’den 2,6 milyar TL’lik bir hibe verilmek için bekliyor. Böylece tarım ve hayvancılık sektörü yaklaşık 6 milyar TL’lik hibe potansiyeline sahip” dedi.

Kır, “IPARD, Türkiye’de hayvancılık ve tarımının endüstüstriyelleşmesi için gereksinim duyulan mali kaynağı sunmaya hazır. Bu fon sayesinde özellikle küçük işletmeler, kurumsallaşma ve büyümek için ihtiyaç duyacakları fonu maliyetsiz sağlayabilir. Bu nedenle tarım ve hayvancılık sektörelerindeki işletmeler ile ilgili kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti sunan müşavirlik kurumları özel çalışma ve projeler geliştirmesi şart. Çünkü, AB yaklaşık 875 milyon EURO destek sunmak için Türkiye’deki besici ve çiftçilerden proje bekliyor. AB diyor ki; ‘Projeni bize sun, hibeyi kap’. Öyleyse yapılacak şey, Türk tarımını geliştirmek ve makineleştirmek için uzun projeksiyonlu modern tarım projeleri üretmek” diye konuştu.